Alla språk:

Ringuppdragets grunder och på djupet

Kärnan i Zetkins system för rundringningar är ringuppdraget. En verkligt djup förståelse för hur ringuppdrag fungerar kan vara nyckeln till att släppa lös rundringningens fulla potential.

Ett ringuppdrag är när en grupp personer får i uppgift att ringa en annan grupp. Det är först när du skapat ett ringuppdrag i Zetkin och utsett ringare som rundringningen kan börja.

Uppdragets beståndsdelar

Precis som det mesta annat i Zetkin skapas ringuppdrag i Zetkin Organize. När man skapar ett ringuppdrag måste man fylla i viss information, som utgör uppdragets olika beståndsdelar. Det handlar främst om:

Ringare och målpersoner

Ringuppdrag omfattar alltid två grupper av människor. De personer som ska bli ringda under uppdraget, och de personer som ska ringa.

Zetkin Call är den app där ringare genomför en rundringning. Läs mer i aktivistmanualen om Zetkin Call.

Den grupp som tilldelats ett ringuppdrag kallas ringare. De får tillgång till uppdraget i Zetkin Call, verktyget för att genomföra rundringningar. Ringare väljs ut manuellt av en funktionär när uppdraget skapas, eller i efterhand genom att redigera uppdragets inställningar i Zetkin Organize.

De personer som ska bli ringda är målpersoner (“targets”). Det kan vara vilka personer som helst ur persondatabasen. De väljs ut dynamiskt av Zetkin baserat på två smarta sökningar som skapas som en del av ringuppdraget.

De båda sökningarna motsvarar dels en generell målgrupp, dels en beskrivning av uppdragets mål eller syfte. De personer som blir utvalda placeras i en kö och kommer att bli ringda i tur och ordning av ringarna.

Målgrupp, syfte och ringkö

För att förstå hur Zetkins ringuppdrag skiljer på målgrupp, syfte och de personer som i slutändan blir placerade i ringkön och ringda hjälper det att utgå ifrån ett exempel.

Ringuppdrag kan vara användbara exempelvis för att mobilisera deltagare till en kampanj. Syftet är då att boka in personer på aktioner i kampanjen. För att mobilisera effektivt är det klokt att ringa främst till dem som har en historia av att delta i kampanjer. Dessa utgör då målgruppen.

Smarta sökningar består av en serie filter som du kan styra helt själv. Det finns en separat sektion i manualen om smarta sökningar och filter.

I ringuppdraget ska både målgrupp och syfte uttryckas som smarta sökningar. En målgruppssökning kan i det här fallet innehålla ett enda filter som väljer ut personer som någon gång deltagit i en kampanj, vilken som helst.

Personer som uppfyller syftet exkluderas

Vi vill ringa alla i målgruppen för att boka in dem. Men vad händer om någon av dessa aktivister själv går in i aktivistportalen och anmäler sig till en aktion? Då vore det ju onödigt att ringa dem. Detta löser vi med en smart syftessökning som väljer ut alla som uppfyller ringuppdragets mål.

Verkar det krångligt? Zetkin Organize innehåller mallar för vanliga typer av ringuppdrag. Läs mer i stycket om att skapa ringuppdrag.

I det aktuella exemplet bör den smarta sökning som motsvarar uppdragets syfte bestå av ett enda filter som väljer personer med framtida bokningar i den aktuella kampanjen.

När ringuppdraget startar kan de båda grupperna se ut såhär:

Målgrupp och syfte

Målgruppen består av en stor skara människor, medan antalet människor som uppfyller syftet, d.v.s. matchar den aktuella smarta sökningen och alltså har framtida bokningar i den aktuella kampanjen, är litet.

I takt med att personer anmäler sig till kampanjen, på egen hand eller via telefon i vår rundringning, växer den grupp av människor som uppfyller syftet.

Målgrupp och syfte

Vissa personer matchar definitionen av målgruppen, men också den sökning som definierar syftet. De personer som vid varje givet tillfälle ingår i ringkön, och alltså kommer att bli ringda, är målgruppen minus den grupp som redan uppfyller syftet.

Personer i ringkön

Det innebär alltså att även om en person tillhör målgruppen kommer hen inte bli ringd så länge hen också för tillfället uppfyller syftet.

Urvalet till ringkön är dynamiskt

Eftersom målgrupp och syfte definieras med hjälp av smarta sökningar, och smarta sökningar är dynamiska, kommer urvalet till ringkön också att ske dynamiskt. Det innebär bland annat att även om en person uppfyller syftet idag är det inte säkert att hen gör det i morgon.

Det betyder att en person som blir ringd och inbokad på en aktion automatiskt försvinner ur ringkön eftersom syftet nu är uppfyllt. När dagen för aktionen kommer och går är syftet inte längre uppfyllt, eftersom personen inte längre har några framtida bokningar i kampanjen. Personen hamnar nu åter i ringkön. Ni kan ringa upp, fråga hur det gick på den där aktionen, och föreslå en ny att anmäla sig till.

Det samma gäller så klart målgruppen. Personer som aldrig deltagit i en kampanj men anmäler sig manuellt via aktivistportalen kommer därefter att uppfylla målgruppssökningen och följaktligen bli ringda så fort aktionsdagen passerat.

Aktuell information om gruppernas storlek finns i Zetkin Organize.

Målgrupp i ringuppdragspanelen

I ringuppdragspanelen kan du hela tiden se hur många personer som ingår i målgruppen och hur många av dem som för tillfället inte uppfyller syftet. I underkant finns en mätare som indikerar hur stor andel av målgruppen som uppfyller syftet.

Uppdrag utan slut

Sammantaget innebär ovanstående att vissa ringuppdrag aldrig blir klara. Åtminstone i bemärkelsen att alla personer i målgruppen aldrig samtidigt kommer uppfylla syftet, exempelvis för att man inte hinner boka in alla på aktioner innan de aktioner som bokats in redan passerat.

Mätaren i Zetkin Organize, och statistiken i Zetkin Call, kan alltså oftast inte betraktas som en indikator på hur långt man har kvar till målet. Från en dag till nästa kan siffrorna rentav verka gå bakåt, utan att det betyder att man inte gjort några framsteg. Det är viktigt att komma ihåg, inte minst om man vill använda statistiken för att uppmuntra ringare.

Var kreativ

Ringuppdragens målgrupp och syfte kan utnyttja all den kraft som Zetkins smarta sökningar erbjuder. Du kan vara kreativ i hur du definierar målgrupp och syfte, med allt från enkla sökningar baserat på etiketter, eller komplexa sammansatta sökningar med en mängd filter.

När du skapar ringuppdrag kan du också välja att utgå ifrån färdiga mallar för vanliga ringuppdrag, så att du kan komma igång på nolltid utan att behöva bry dig om smarta sökningar.