Alla språk:

Genomför rundringningar med Zetkin

Som organisatörer vet vi att inget redskap är lika träffsäkert som telefonen när det gäller att aktivera människor. Zetkin hjälper dig organisera rundringningar.

Ringuppdrag och uppföljning

Kärnan i Zetkins system för rundringningar är ringuppdraget. Läs mer om hur ringuppdrag fungerar och hur man skapar ringuppdrag.

I takt med att ringuppdraget utförs loggas alla samtal som görs. Läs mer om hur du kan följa upp samtal i samtalsloggen.

Ringare

Aktivister som blivit tilldelade ringuppdrag är ringare. Läs mer om hur du som funktionär kan utse och hantera ringare. Se också aktivistmanualen om att ringa med Zetkin.