Alla språk:

Zetkin-manualen

Denna manual är den mest uttömmande resursen för dig som vill lära dig att använda Zetkin, systemet för att organisera aktivism.

Manualen är uppdelad i fyra sektioner. Beroende på hur mycket erfarenhet du har av Zetkin sedan tidigare, och hur du planerar att använda Zetkin, är de olika sektionerna olika relevanta för dig.

Nybörjare?

Om Zetkin är helt nytt för dig rekommenderar vi att du börjar med att läsa den sektion som heter Grunderna och som försöker besvara alla de mest grundläggande frågorna om vad Zetkin är och hur det används.

Läs om grunderna

Aktivist?

Om du använder Zetkin som aktivist, och redan känner att du snappat upp grunderna finns det en helt sektion för dig.

Läs manualen för aktivister

Funktionär?

Om du är funktionär i en organisation och vill lära dig hur man använder Zetkin för att organisera finns en hel sektion för funktionärer.

Läs manualen för organisationsfunktionärer

Utvecklare?

Zetkin är byggt för att utvecklas, förbättras och anpassas av många. Sektionen för utvecklare beskriver dels hur man kan bidra till Zetkin-projektet, dels hur man kan använda Zetkin-plattformen för att bygga egna anpassningar och applikationer.

Läs manualen för utvecklare