Alla språk:

Zetkin-manualen för organisationsfunktionärer

Funktionärer är de användare i en organisation som inte bara deltar i aktiviteter utan också organiserar. Olika typer av funktionärer har olika långtgående rättigheter.

Vad är en funktionär?

Funktionär är ett samlingsnamn för de användare i en organisation som har rättigheter och ansvar för att organisera.

Varje organisation har minst en funktionär, som kan utse fler om hen vill för att dela på ansvaret i organisationen.

Det finns två sorters funktionärer som har olika nivåer av rättigheter och ansvar. Den högre nivån heter administratör, och den lägre organisatör.

Vad kan funktionärer göra?

Funktionärer har tillgång till organisatörsappen Zetkin Organize, som används för att organisera och administrera organisationens data.

Funktionärer arbetar i appen Zetkin Organize med att organisera och administrera den egna organisationen.

Funktionärer kan göra olika mycket beroende på vilken nivå man tillhör. Den lägre nivån kallas organisatör och är utformad för att vara tillräcklig för sådant som ofta väldigt många i en organisation gör, exempelvis att jobba löpande med pågående kampanjer och ringuppdrag.

Den högre nivån kallas administratör. Administratörer har tillräckliga rättigheter för att göra allt som behövs i en organisation, exempelvis att lägga till och ta bort människor ur personlistan, planera kampanjer och skapa ringuppdrag.