Alla språk:

Hitta rätt personer med smarta sökningar

"Smarta sökningar" är Zetkins funktion för att söka fram människor baserat på en mängd kriterier. Du kan spara och återanvända dina egna smarta sökningar.

Om du vill hitta personer baserat på vad de svarat i en enkät, hur mycket de deltagit i kampanjer, om de blivit ringda i ett visst ringuppdrag eller någon annan information som finns i Zetkin är smarta sökningar den funktion du är ute efter.

Skapa och redigera sökningar

Du hittar smarta sökningar i en lista i personlistans filtreringspanel. Där kan du välja en sökning för att filtrera personlistan, men du kan också skapa nya eller redigera befintliga sökningar.

Öppna listan och klicka på den lilla pennan vid en sökning för att redigera den. Om du vill skapa en helt ny sökning skriver du in ett namn, till exempel “Min sökning”, och väljer alternativet Skapa Min sökning i listan.

Då öppnas panelen Redigera sökning, där du kan styra sökningens namn och en beskrivning av sökningen, samt redigera de filter som sökningen består utav.

Sökningar består av filter

Smarta sökningar byggs upp av en serie filter som antingen matchar eller inte matchar människor. Du kan själv styra vilka filter en sökning består av, och i vilken ordning.

Det finns flera olika typer av filter som kan användas för att söka baserat på olika typer av Zetkin-data. Du lägger till ett nytt filter genom att välja i listan Lägg till filter. Varje filter som du lägger till får ett eget kort i panelen, där du kan ändra inställningar för filtret. Du kan flytta filter för att byta ordning.

Om du vill ta bort ett filter klickar du på det lilla krysset i filtrets övre högra hörn.

Filter kan utöka eller begränsa

Ett filter beskriver ett sökkriterium som människor antingen stämmer in på eller inte. Ett filter kan exempelvis matcha alla med förnamnet “Anna”.

När du bygger sökningar av flera filter kan ett filter användas antingen för att utöka sökningen, eller för att begränsa den. Ett filter som söker efter förnamnet “Anna” kan följas av ett filter som söker efter efternamnet “Diaz”.

Om det sistnämnda filtret används för att utöka sökningen kommer den att resultera i alla personer som antingen heter “Anna” i förnamn eller “Diaz” i efternamn.

Det går också att söka på alla som heter Anna i förnamn och Diaz i efternamn genom inställningar i filtret för personuppgifter.

Om det istället används för att begränsa sökningen kommer den att resultera i alla personer som heter “Anna” i förnamn men som inte heter “Diaz” i efternamn.

Du väljer om ett filter ska utöka eller begränsa resultatet av de tidigare filtren genom att välja plus eller minus i sammanfogningskontrollen mellan filtren.

Utöka och begränsa

På det här viset kan du bygga komplexa sökningar bestående av en mängd filter i vilken ordning du vill.

Filtrera på personuppgifter

Det enklaste filtret söker baserat på personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer och dylikt. Du kan söka på ett enskilt eller flera fält på en gång.

Om du söker på flera fält måste en person matcha samtliga fält för att anses matcha filtret. Det innebär att ett personfilter med de två fälten förnamn och efternamn bara matchar personer som både har rätt förnamn och rätt efternamn.

Filtrera på etiketter

Du kan filtrera på flera olika sätt baserat på personers etiketter. Du kan söka på enskilda etiketter eller på flera etiketter, och välja att bara matcha människor som har alla de utvalda etiketterna, eller bara har en av dem.

Filtrera på kampanjdeltagande

Med filtret Kampanjdeltagande kan du filtrera beroende på huruvida människor deltagit (eller inte deltagit) i en viss kampanj eller alls i någon kampanj.

Du kan avgränsa filtreringen till att bara gälla fram till idag, från och med idag (i framtiden) eller mellan vissa datum. Genom att använda två kampanjfilter efter varandra kan du på så vis skapa en smart sökning som filtrerar fram alla som deltagit förut, men som inte har några bokningar i framtiden.

Filtrera på ringhistorik

Filtret Ringhistorik filtrerar baserat på hur människor blivit ringda. Du kan avgränsa sökningen till specifika ringuppdrag och i tiden. På så vis kan du exempelvis söka fram personer som blivit ringda någon gång under de senaste fem dagarna, före ett visst datum eller mellan två datum.

Genom att använda två ringhistorikfilter efter varandra kan du söka fram alla som blivit ringda men filtrera bort dem som också blivit nådda. På så vis vet du vilka ni försökt ringa men inte nått.

Återanvänd sparade sökningar

Smarta sökningar tar lite tid att bygga samman, och därför kan du spara dem så att du inte måste göra om dem varje gång. Du kan exempelvis ha sparade sökningar för sådant som du använder ofta: En lista på de mest aktiva aktivisterna, en lista över personer din organisation pratat med de senaste månaderna, en lista över personer med någon av tre olika etiketter eller dylikt.

Hitta snabbt till en smart sökning

Med Zetkins vanliga sökfunktion, d.v.s. sökfältet längst upp i Zetkin Organizes gränssnitt, kan du söka fram smarta sökningar. Om du skapat en sökning som heter “Min sökning” kan du söka efter “Min sökning” i sökfältet.

Hitta en smart sökning

Zetkin hittar den sparade sökningen och du kan öppna resultatet av sökningen, d.v.s. en lista på människor, i en egen panel. Därifrån kan du också enkelt öppna den separata panelen för att redigera sökningen.

Smarta sökningar är dynamiska

Smarta sökningar utförs inte när du skapar dem, utan när du visar dem. Det betyder att sökresultatet kan ändras över tid, om omständigheterna som sökningen baseras på förändras.

Om du har en smart sökning som filtrerar fram människor med kampanjbokningar i framtiden, och Anna gjorde sin sista flygbladsutdelning idag betyder det att hon inte längre matchar sökningen, trots att hon gjorde det igår (då dagens bokning låg i framtiden).

Detta är en väldigt kraftfull funktion, som innebär att du inte behöver uppdatera sökningarna när människor fyller i enkäter, bokar in sig på kampanjer eller de parametrar du söker efter på något annat sätt förändras.