Alla språk:

Jobba med människor

Människorna är den viktigaste resursen en organisation har. Därför är också människor den mest centrala funktionen i Zetkin.

Överallt i Zetkin arbetar du med människor. Vare sig det handlar om att hålla personlistan uppdaterad och välorganiserad, utse ringare och målgrupp för ett ringuppdrag eller planera en kampanj och boka in deltagare så är människor det ständiga inslaget.

Hantera och organisera era medlemmar

De människor som finns i Zetkin kan ha registrerat sig själva, eller skapats av dig som funktionär. Läs mer om att importera hela listor med människor, lägga till och redigera personer en och en, eller bjuda in användare att registrera sig själva.

I takt med att listan över människor i Zetkin växer kan du använda etiketter för att organisera och segmentera.

Söka och finna människor

I Zetkin kan du alltid söka efter människor med hjälp av den den centrala sökfunktionen. Men just när det gäller människor finns det ytterligare ett sätt.

Med Zetkins smarta sökningar kan du söka fram människor utifrån en mängd olika kriterier. Lär dig använda smarta sökningar för att få ut maximalt med kraft från Zetkin.