Alla språk:

Innan du börjar ringa

Nyckeln till en framgångsrik ringning är ordentlig förberedelse. Här är några generella tips innan du sätter igång att ringa.

Sätt dig in i uppdraget

När du klickar på ett ringuppdrag på Min sida kommer du till uppdragets instruktioner i ringappen Zetkin Call. Läs instruktionerna noga och se till att du förstår vad syftet med ringningen är.

Prata med den organisatör som utsett dig till ringare i uppdraget och kolla om det finns någon ytterligare dokumentation du borde sätta dig in i, till exempel en manual eller någon broschyr som du behöver ha koll på när första personen svarar.

Kontrollera tekniska hjälpmedel

När du ringer med Zetkin behöver du ha en dator, surfplatta eller dylikt där du kan använda Zetkin. Tänk på att om du ska anteckna mycket (exempelvis i en enkät) kan det vara bättre med en dator än med en surfplatta eller smartphone.

Se till att du har en bra internetuppkoppling. Den behöver inte vara snabb, men den behöver vara stabil nog för att anslutningen till Zetkin inte ska försvinna mitt under ett samtal.

Du behöver också ha en telefon. Zetkin ringer inte automatiskt upp någon, utan du behöver ringa med din egen telefon eller en som du lånar från din organisation. För att underlätta ringningen kan det vara bra med ett headset, och ifall du behöver göra anteckningar under samtalets gång är det klokt att ha ett anteckningsblock eller ett program för anteckningar öppet på datorn.