Alla språk:

Autentisering i Zetkin Platform API

För att få maximal nytta av Zetkin Platform API behöver du kunna logga in som en Zetkin-användare.

Användare loggar alltid in på login.zetk.in. För att din applikation ska kunna agera som en inloggad användare behöver du skicka användaren till login.zetk.in tillsammans med ditt app-ID. Efter att användaren loggat in skickas hen tillbaka till din domän tillsammans med en krypterad sträng som din applikation måste dekryptera med hjälp av den applikationsspecifika API-nyckeln.

Kontakta oss för att registrera din app och tilldelas ett app-ID och en API-nyckel.