Alla språk:

Zetkin Platform API

Zetkin Platform API är ett REST-API som ger dig tillgång till all din data i Zetkin.

För att använda Zetkin Platform API behöver du ha en API-nyckel. För att få en nyckel måste du först registrera din app.

Det mesta av den data som finns i Zetkin Platform är skyddad och endast tillgänglig för inloggade användare som på ett eller annat sätt beviljats åtkomst, till exempel organisationsfunktionärer. Därför behöver du kunna logga in för att få ut det mesta av Zetkin Platform API.

Läs mer om autentisering i Zetkin Platform API