Alla språk:

Zetkin-plattformen

Zetkin är inte bara ett verktyg, utan en hel plattform. Som utvecklare inser du styrkan i Zetkin-plattformens öppenhet och flexibilitet.

Zetkin Foundation utvecklar Zetkin som en plattform där all data presenteras genom ett säkert och flexibelt API. Alla Zetkins officiella applikationer använder detta API. Det innebär att du som utvecklare har tillgång till samma kraft som Zetkin Foundation själva.

Plattformen

Det vi kallar plattformen är den del av Zetkin där all data finns. Det är en stabil, hostad lösning som Zetkin Foundation tillhandahåller. Våra webbappar Aktivistportalen, Zetkin Organize och Zetkin Call är byggda ovanpå plattformen på precis samma sätt som dina egna applikationer skulle kunna vara.

Läs mer om plattformen och dess arkitektur

Zetkin Platform API

Det API som plattformen presenterar kallas Zetkin Platform API. Genom detta API får du tillgång till all den data du har åtkomst till i Zetkin.

Läs mer om Zetkin Platform API