Alla språk:

Zetkin-manualen för utvecklare

Zetkin är ett kraftfullt system för att organisera aktivism. Som utvecklare kan du få ut ännu mer av den kraften.

Zetkin är en stabil webbplattform byggd med moderna tekniker för att vara lätt att utveckla, anpassa och bygga egna lösningar ovanpå.

Zetkin utvecklas av Zetkin Foundation som strävar efter att på alla sätt göra det enkelt för utvecklare att förbättra Zetkin ytterligare. Stora delar av Zetkin är open-source och plattformen utvecklas ideellt av våra engagerade “hacktivister”.

Zetkin Platform

Zetkin Platform är namnet på det system som ligger till grund för hela Zetkin. Det är en hostad lösning med ett öppet API som alla Zetkins applikationer använder.

Läs mer om Zetkin Platform

Vad kan du göra?

Med Zetkin Platform är dina möjligheter som utvecklare enorma. Du kan hjälpa oss utveckla Zetkin, eller utveckla helt egna anpassningar och lösningar ovanpå Zetkin Platform.

Bidra till Zetkin-projektet

Tycker du om Zetkin? Bidra med dina färdigheter och hjälp oss utveckla det. Läs mer

Om du är programmerare, formgivare, UX-designer eller besitter någon annan teknisk kompetens är du välkommen att bidra till Zetkin-projektet på ett sätt som kommer alla anslutna organisationer till gagn.

Läs mer om att utveckla Zetkin

Anpassa Zetkin

Samtliga av Zetkins tre front-ends (Aktivistportalen, Zetkin Call och Zetkin Organize) är open-source. Om du vill kan du köra egna instanser av dessa och anpassa dem efter din organisations specifika krav eller profil.

Läs mer om att anpassa Zetkin

Utveckla egna applikationer

Zetkin Platform har ett publikt API som alla våra applikationer använder. Du kan skapa egna applikationer som använder Zetkin Platform API, exempelvis om din organisation vill visa Zetkin-innehåll på er hemsida, eller om det saknas en pusselbit i ert arbetsflöde.

Läs mer om egna applikationer