Alla språk:

Detta är Zetkin Platform

Zetkin Platform är ett datalager som presenterar ett API. Alla Zetkins applikationer är byggda ovanpå Zetkin Platform.

Internt är Zetkin Platform ett komplext system som hanterar all data, avancerade funktioner såsom ringkön och smarta personsökningar samt utskick av e-post och dylikt. Dessutom sköter plattformen all användarhantering och inloggningssidan där alla användare loggar in är en del av plattformen.

Utifrån sett är Zetkin Platform ett API som du kan använda för att bygga appar ovanpå. Faktum är att det är precis så som Zetkins officiella appar fungerar.

Zetkins officiella appar Aktivistportalen, Zetkin Call och Zetkin Organize är alla byggda ovanpå Zetkin Platform.

Arkitekturen

Om du vill arbeta med den data som finns i Zetkin kan du bygga en väldigt enkel applikation, helt utan egen datahantering, och bara använda Zetkin Platform API för all hämtning och modifikationer av data.

Om du behöver utöka den data som finns med egen data kan du göra det genom att använda egna databaser i din applikation och koppla samman data där med Zetkins unika ID-nummer.