Alla språk:

Hjälp till att översätta Zetkin

Ett lätt sätt att bidra till Zetkins utveckling är att hjälpa till och översätta Zetkin eller manualen till ditt språk.

Zetkin utvecklas konstant, vilket innebär att behovet av översättningar är ständigt. Varje release behövs nya översättningar, men sällan särskilt mycket åt gången. Dessutom krävs minimalt med tekniska kunskaper, vilket gör översättning till ett utmärkt sätt att komma igång med att bidra till Zetkins utveckling.

Det enklaste sättet att översätta är med Google Spreadsheets.

Översätt

Innan du sätter igång

Lär känna Zetkin

För att komma igång med att översätta är det viktigt att förstå att Zetkin består av tre separata webbapplikationer som utvecklas parallellt. De tre apparna är Aktivistportalen (www.zetk.in), Zetkin Organize (organize.zetk.in) och Zetkin Call (call.zetk.in). Eftersom de tre apparna är separata är även deras översättningar det.

Välj en metod

Du kan översätta Zetkin på två sätt. Det enklaste sättet är att använda Google Spreadsheets och uppdatera stora översättningsark där all text från Zetkin på alla språk finns samlat. För detta krävs endast minimalt med teknisk kunskap, lite erfarenhet av Google Spreadsheets eller Microsoft Excel, och ett Google-konto.

Om du har djupare teknisk kunskap, samt erfarenhet av att använda git och GitHub kan du istället bidra med översättningar direkt i Zetkins källkod.

Fortsätt läsa för det enkla sättet, eller hoppa direkt till instruktioner om att översätta med hjälp av git och GitHub.

Det enkla sättet

Att översätta med hjälp av Google Spreadsheets är det enklaste sättet. Det består av några enkla steg:

  1. Be om tillgång till översättningarna (endast första gången)
  2. Hitta texter som saknas på ditt språk (eller lägg till ditt språk)
  3. Översätt text som saknas
  4. Meddela att du är klar

1. Få tillgång till översättningar

Innan du kan börja översätta måste du få tillgång till den Google Drive-mapp där alla översättningar finns. Hör av dig till info@zetkin.org så ger vi dig tillgång till mappen Translations.

I mappen finns tre undermappar, en för varje applikation. I respektive mapp finns ett spreadsheet som i sin tur innehåller alla texter.

Translations-mappen

I Vissa fall finns även en “screenshots”-katalog med bilder som kan hjälpa dig förstå vilka sammanhang olika texter förekommer i.

2. Hitta vad som behöver översättas

Varje spreadsheet för respektive app fungerar likadant. De första två kolumnerna innehåller textens namn för identifikation. Sedan följer en kolumn per språk. Tomma celler markeras med röd bakgrund. Det är dessa som behöver översättas.

Spreadsheet med text

Om det inte finns mågon kolumn för ditt språk kan du lägga till den.

3. Översätt till ditt språk

Utgå ifrån de övriga språken och textens ID för att lista ut en bra översättning. Du kan också se ifall det finns screenshots i Drive-mappen som kan hjälpa dig förstå sammanhanget.

Översätt sedan alla de rödmarkerade texter som saknas på ditt språk. Skriv översättningen direkt i respektive rödmarkerad cell. Om du hittar en dålig översättning kan du också ersätta text i celler.

Vissa strängar innehåller variabler, alltså fält som fylls i utav programkoden, exempelvis namn på användaren, platsen för en aktion eller dylikt. Dessa märks ut med måsvingar ({}), exempelvis Inloggad som { firstName } { lastName }. Se till att följa samma mönster som de övriga språken. Variabelnamnen (till exempel firstName) ska inte översättas.

Andra strängar är mer komplicerade därför att de kräver olika översättningar i olika grammatiska sammanhang, exempelvis för singular eller plural. Försök att urskilja de delar av texten som behöver översättas, och översätt dem. Lägg inte för mycket energi på teknisk syntax, som någon av våra programmerare kan ordna i efterhand.

Tänk dig följande exempel:

{count, plural,
    =0 {Filtrera på kampanjer}
    =1 {Filtrerar på en kampanj}
    other {Filtrerar på # kampanjer}
}

Här är det texterna Filtrera på kampanjer, Filtrerar på en kampanj och Filtrerar på # kampanjer som behöver översättas. Så länge dessa tre varianter finns översatta och går att urskilja i din översättning behöver du inte bry dig om all den tekniska koden.

4. Meddela när du är klar

När du är klar med alla översättningar till en applikation, eller så många som du känner att du kan bidra med, meddela oss via mail så kontrollerar vi översättningen och importerar den in i Zetkin.

Om du är bekant med git

Ifall du har erfarenhet av programmering och verktyget git och föredrar att använda dig av det kan du istället översätta och skicka in ditt bidrag via GitHub.

Var och en av våra tre applikationer har ett eget repository på GitHub. Som exempel kan vi använda zetkin/www.zetk.in som är det repo där koden till Aktivistportalen finns.

Filstrukturen

I varje repo finns en katalog som heter locale där översättningar finns. I locale finns YAML-filer som innehåller texten sorterade i olika underkataloger vars sökvägar bildar unika ID-namn för varje text. Till exempel finns katalogen locale/pages/landing som utgör starten av ID på flera strängar som börjar med pages.landing.

Varje språk har en egen YAML-fil i respektive katalog. Till exempel finns filerna sv.yaml, en.yaml och da.yaml i locale/pages/landing. Filerna innehåller en YAML-struktur där alla textsträngar finns. I den svenska filen finns exempelvis splash.h1 som innehåller texten “Delta i kampen för rättvisa”, huvudrubriken på Aktivistportalens startsida. Textens ID är alltså pages.landing.splash.h1.

Skapa en pull request

Som översättare förväntas du se till att den fil som motsvarar ditt språk innehåller samma struktur som övriga språk, men med rätt översättning av texten. Skapa en egen fork på GitHub, lägg till och/eller uppdatera YAML-filer för ditt språk, och skapa sedan en pull request så kommer någon från Zetkin Foundation att granska ditt bidrag och föra in det i Zetkin.