Alla språk:

Bidra till Zetkin-projektet

Zetkin utvecklas till stor del av ideella krafter. Om du vill bidra med dina kunskaper och din tid till utvecklingen av Zetkin finns det flera olika sätt.

Zetkin handlar om att organisera aktivism. Vi lever som vi lär, och en stor del av utvecklingen av Zetkin sker ideellt av aktivister som vill bidra med sina kunskaper och sin tid.

Screenshot från utvecklingen av Zetkin Call

Du är oerhört välkommen att bidra med din kompetens, till exempel inom följande områden:

Du är självklart också välkommen med idéer på helt egna applikationer. Det finns flera vägar in i utvecklingen.

Hackathons

Ungefär varannan vecka anordnar Zetkin Foundation hackathons i Malmö. Man kan också delta på distans. För dem som deltar på plats bjuder vi på frukost.

Vill du anordna hackathon i din egen stad? Kontakta oss på info@zetkin.org.

På hackathons samlas en handfull utvecklare för att arbeta tillsammans. Ibland i team, ibland individuellt. Alla som vill får en uppgift att jobba med under dagen.

När du går hem från ett hackathon ska du inte behöva känna dig stressad över den uppgift du åtagit dig. Därför försöker vi utforma alla uppgifter så att man ska hinna klart innan dagen är slut.

Håll koll på zetkin.org efter nästa hackathon.

Vår öppna källkod på GitHub

Zetkin Foundations GitHub finns flera appar och bibliotek som är open-source. Mest anmärkningsvärda är Zetkins tre stora front-ends, Aktivistportalen, Zetkin Call och Zetkin Organize.

Ett enkelt sätt att komma in i utvecklingen är att läsa kod och dokumentation för dessa, titta i respektive projekts lista över issues och ta sig an någon av de buggar eller förbättringsförslag som finns där.

Kommunikation

Slack

Alla som vill bidra till Zetkin är välkomna att komma med i vårt team i chattjänsten Slack. Där diskuterar både ideella och Zetkin Foundations egna utvecklare idéer och lösningar för Zetkin.

För att få tillgång till vår Slack måste du bli inbjuden. Skicka ett mail till info@zetkin.org om du vill få en inbjudan.

Utvecklingsblogg

vår utvecklingsblogg bloggar vi kontinuerligt (på engelska) om utvecklingen av Zetkin. Där finns dels en hel del historik om tankarna bakom olika tekniska beslut, dels anteckningar från varje hackathon.