Alla språk:

Skapa ringuppdrag – manuellt eller med mallar

Det kraftfulla ringuppdraget styrs av många parametrar. När du skapar ringuppdrag kan du ha full kontroll över varje inställning, eller komma igång på sekunder med mallar.

I Dialog-sektionen i Zetkin Organize kan du se en lista på ringuppdrag, redigera befintliga uppdrag eller skapa nya. Du skapar ett nytt ringuppdrag genom att klicka på knappen “Lägg till”.

Skapa ringuppdrag i tre steg

Ringare lägger du till först efter att du skapat ringuppdraget.

Panelen “Skapa ringuppdrag” leder dig genom tre steg. De första två går ut på att definiera uppdragets målgrupp och syfte, antingen manuellt eller utifrån någon av Zetkins fördefinierade mallar. I det sista steget matar du in namn, start- och slutdatum och annan information om uppdraget.

1. Uppdragets målgrupp

Ringuppdragets målgrupp är de personer som ska bli ringda under uppdraget. Målgruppen definieras som en smart sökning.

Om du vill använda en av Zetkins fördefinierade mallar klickar du på mallen i panelen och ställer in eventuella inställningar. Den enda mallen som idag finns för målgrupp väljer alla som har en viss etikett.

Efter att du valt mall klickar du på den blå knappen i botten av panelen.

Om du hellre vill definiera målgruppssökningen manuellt kan du hoppa över det här steget genom att klicka på “Definiera urvalsregler manuellt senare”.

Oavsett vad du väljer kommer du att kunna redigera sökningen i efterhand.

2. Uppdragets syfte

Det finns tre olika mallar för ringuppdrags syfte. Välj en mall genom att klicka på den, fyll i eventuella inställningar, och gå sedan vidare genom att klicka på den blå knappen i botten av panalen.

Om du föredrar att definiera syftet som en smart sökning manuellt kan du hoppa över steget genom att klicka på “Definiera urvalsregler manuellt senare”.

Informera

Välj Informera om du vill skapa ett ringuppdrag för att ringa runt till alla i målgruppen och exempelvis informera om något. Alla i målgruppen kommer att bli ringda tills de blivit nådda.

Mobilisera till kampanj

Välj Mobilisera till kampanj om syftet med ringuppdraget är att boka in personer på aktioner i en viss kampanj. Alla i målgruppen kommer att bli ringda tills de bokats in på någon aktion i den aktuella kampanjen, och sedan igen efter att den aktionen passerat.

Håll kontakten

Välj Håll kontakten om du vill ringa personer med jämna mellanrum. Du anger själv hur ofta du vill att personen ska bli ringd, exempelvis var tredje månad eller en gång om året. Personer som blivit nådda inom den angivna intervallen blir inte ringda igen förrän perioden passerat.

3. Redigera inställningar och slutför

I det tredje steget anger du namn, beskrivning, uppdragets start- och slutdatum samt minsta tid mellan återförsök.

Om du använt en mall för ringuppdragets syfte är uppdragets namn och beskrivning redan förifyllda. Kontrollera att de ser bra ut.

Som standard startar ringuppdrag den dag de skapas, och slutar en månad senare, men du kan själv ange vilka datum du vill. Det är mellan dessa datum som ringare har tillgång till uppdraget i Zetkin Call.

Inställningen Timmar mellan återförsök anger vilken som är den minsta tillåtna tiden som kan passera mellan att en person söks. En person som inte svarar placeras sist i ringkön. Men om ringkön är liten, exempelvis i slutet av ett ringuppdrag, kan samma person snabbt vara tillbaka igen. Om Timmar mellan återförsök är tre timmar kommer samma person max att bli ringd en gång var tredje timme, även om personen är den enda som återstår i kön.

Godkänn och skapa uppdrag

När du är nöjd med inställningarna klickar du på Skapa ringuppdrag. Uppdraget sparas, och panelen byts ut mot ringuppdragspanelen. I denna panel kan du bland annat redigera målgrupps- och syftessökningar manuellt, samt utse och hantera ringare som ingår i uppdraget.