Alla språk:

Hantera ringare i ett ringuppdrag

Som funktionär utser du vilka ringare som ska delta i rundringningen. Du kan också skräddarsy de olika ringarnas målgrupper.

Det är enbart de aktivister som utsetts till ringare som har tillgång till ett ringuppdrag i Zetkin Call. Detta är viktigt, eftersom ringare under ringningen får tillgång till information om den person de ringer, som inte är tillgänglig för vem som helst.

Därför är det viktigt att du som funktionär utser vilka som ska vara ringare i ett visst uppdrag. Det gör du i ringuppdragspanelen i Zetkin Organize.

Lägg till och ta bort ringare

Längst ned i ringuppdragspanelen finns sektionen “Ringare”. Du lägger till en ringare genom att klicka på länken “välj ringare” och välja den person du vill lägga till i panelen som öppnas.

Ringare i ringuppdragspanelen

Du kan också dra och släppa en person till den streckade ytan för att lägga till hen som ringare. Det innebär att du exempelvis kan använda Zetkins sökfunktion för att söka fram en person som du sedan utser till ringare genom att klicka och dra hens avatarbild till ringuppdraget.

Du tar bort en ringare genom att klicka på det lilla krysset på ringarens kort.

Anpassa ringares målgrupper

Ringare har olika goda förutsättningar för att ringa olika personer i målgruppen. Beroende på saker som språkkunskaper, gemensamma intressen och vilka andra uppgifter man har i organisationen kan man ibland föredra att en viss ringare i första hand ringer vissa målpersoner, och inte andra.

I Zetkin kan du styra över detta med prioriterade respektive exkluderade etiketter. Du kan se i listan över ringare hur många etiketter som prioriterats respektive exkluderats för varje ringare. Klicka på en ringare för att ändra inställningarna.

Prioritera etiketter för ringare

Tänk på att etiketter ska användas med respekt för personlig integritet. En etikett som avser språkkunskaper kan vara ok, medan en etikett som anger etnicitet skulle anses av de flesta vara integritetskränkande.

Om en ringare fått prioriterade etiketter utsedda innebär det att Zetkin i första hand kommer att tilldela just den ringaren målpersoner med matchande etiketter. Om ringaren Dina har “Engelska” som prioriterad etikett kommer hon att i första hand ringa de personer i ringkön som har etiketten “Engelska”.

Prioriteringen innebär inte att andra ringare aldrig kommer ringa personer med den aktuella etiketten, bara att Dina ringer dem innan hon börjar ringa andra.

Det betyder att om Dina slutar ringa kommer personer med etiketten “Engelska” fortfarande att bli ringda av någon annan.

Exkludera etiketter för ringare

Om en ringare fått en etikett exkluderad innebär det att Zetkin plockar bort alla de målpersoner som har den aktuella etiketten från ringarens ringkö. Om du exkluderar samma etikett från alla ringare kommer personer med den etiketten aldrig att bli ringda.

Använd exkluderade etiketter i kombination med prioriterade etiketter för att segmentera målgruppen mellan två eller flera ringare. Om du vill exkludera alla personer med en viss etikett ur uppdraget helt och hållet, för alla ringare, är det antagligen enklare att göra det direkt med hjälp av ett etikettfilter i den smarta sökning som definierar målgruppen.