Alla språk:

Följ upp med samtalsloggen

När ringare rapporterar ett genomfört samtal sparas det i samtalsloggen.

Du hittar loggen i Dialog-sektionen i Zetkin Organize. Samtalsloggen är en lista på alla samtal som sparats.

Samtalsloggen

Allokeringstid avser den tid då ringkön valde ut målpersonen åt ringaren, vanligtvis precis innan samtalet ringdes.

Direkt i listan du kan se tiden då samtalet allokerades, vem som ringde och vem som blev ringd, och hur samtalet gick. Klicka på ett samtal i loggen för att få upp mer detaljer och statusinformation.

Flaggade samtal

Ifall en situation som ringaren inte kan lösa uppstår under ett samtal kan hen flagga ett samtal för att uppmärksamma en funktionär. Sådana samtal markeras i samtalsloggen med en klockikon mot orange bakgrund.

Flaggade samtal i loggen

Som funktionär kan du öppna upp samtalet och läsa ringarens notering om det som uppstått. När du vidtagit den åtgärd som krävs kan du markera samtalet som åtgärdat.

Filtrera loggen

Du kan använda filterfunktionen för att filtrera samtalsloggen och snabbt hitta samtal som behöver åtgärdas.

Alternativet Flaggade samtal där åtgärd krävs är ett bra sätt att få fram en lista som du kan arbeta med tills den är tom.

Filtrera samtal

Välj ett alternativ i listan Flaggad för funktionärsåtgärd och klicka på knappen Tillämpa filter för att filtrera listan. De olika filtreringsalternativen är: