Alla språk:

Organisera och segmentera med etiketter

I takt med att personlistan växer behövs en lösning för att organisera och segmentera hundratals och tusentals människor. Etiketter är den lösningen.

Tänk på att bara lagra sådan information som tillåts av era medlemmar och aktuell lagstiftning.

Du kan etiketter hur du vill. För att ange grupptillhörigheter inom organisationen, märka upp intressen, språkkunskaper eller vad som helst. Det är helt och hållet upp till din organisation vilka etiketter ni använder och i vilken utsträckning.

Hur kan du använda etiketter?

Personetiketter används på flera olika sätt i Zetkin. Du kan bland annat använda etiketter i smarta sökningar eller för att ange målgrupp för ett ringuppdrag. Du kan också använda etiketter för att prioritera eller exkludera olika grupper för specifika ringare i ett ringuppdrag.

Skapa och redigera etiketter

Du behöver inte i förväg skapa etiketter, utan kan skapa dem i samband med att du vill sätta etiketter på en viss person. Om du vill redigera en etikett, till exempel lägga till en beskrivning, kan du göra det samtidigt.

Ange etiketter för en person

Öppna personsammanfattningen för den person du vill arbeta med, exempelvis genom att välja personen i personlistan eller genom att söka fram personen. I sammanfattningen finns en sektion som heter “Etiketter”

Etiketter

Lägg till etiketter på en person

Klicka på “Lägg till” för att sätta etiketter på personen. I den panel som öppnas kan du välja bland befintliga etiketter, eller skapa en ny etikett genom att klicka på knappen “Skapa ny etikett”. För nya etiketter måste du ange ett namn, och en valfri beskrivning.

Klicka på de etiketter du vill lägga till på personen. När du är nöjd klickar du på knappen “Välj etiketter”.

Ta bort etiketter från en person

Om du vill ta bort en etikett från en person behöver du bara klicka på det lilla krysset på etiketten i personsammanfattningen.

Radera etikett från person

Etiketten tas bort från personen, men finns kvar för att användas på andra människor eller i framtiden.

Sätt etiketter på många samtidigt

Du kan även sätta etiketter på många samtidigt när du importerar personer.

Om du vill sätta etiketter på flera samtidigt kan du göra det i personlistan. Markera de personer du vill sätta etiketter på och välj “Sätt etiketter på personer” från listan som visar sig i verktygsraden längst upp.

Sätt etiketter på flera personer samtidigt

I panelen som öppnas kan du välja vilka etiketter du vill sätta på personerna, på samma sätt som när du sätter etiketter på en enskild person.

På det här sättet kan du med olika verktyg filtrera fram en grupp människor och sedan sätta etiketter på samtliga eller ett urval av dem.