Alla språk:

Skapa och redigera platser

Platser där du kan planera och genomföra kampanjaktioner lagras i en databas. I Kartor-sektionen av Zetkin Organize kan du hantera dina platser eller skapa nya.

Du kan se dina sparade platser på överblickskartan i Kartor-sektionen i Zetkin Organize, eller i from av en lista i undersektionen Platser. Du kan klicka på en plats för att få upp detaljer. I undersektionen Platser kan du även skapa nya platser.

Skapa platser

I anslutning till platslistan i Kartor-sektionens undersektion Platser finns en knapp med texten “Lägg till”. Klicka på den för att få upp en panel där du kan skapa en ny plats. I panelen anger du ett namn på platsen samt en eventuell beskrivning. Du måste också ange platsens geografiska position. Om du klickar på den tomma kartan med texten “Klicka för att ange position” öppnas en ny panel med en interaktiv karta.

Skapa plats och ange position

I kartpanelen kan du flytta runt den gröna markören för att ange på vilken geografisk position som din nya plats ligger. Klicka på “Spara” i kartpanelen för att bekräfta positionen, och “spara” igen i panelen Skapa ny plats för att lägga till platsen i databasen.

Redigera platser

Du kan öppna befintliga platser i en egen panel genom att klicka på dem i listan eller överblickskartan. Från denna panel kan du redigera platsen.

Klicka på “Redigera”-länken för att byta namn eller redigera platsens beskrivning. Klicka på kartan för att flytta platsen geografiskt, på samma sätt som när du skapade platsen.

Du kan också sätta etiketter på platser, på samma sätt som du kan göra med personer. Detta kan vara ett kraftfullt sätt att gruppera platser, exempelvis därför att de hör till samma geografiska område, eller för att de är platser av samma typ (pendlarknutpunkter, köpcentra, torg, eller dylikt).

I dagsläget används inte platsetiketter någonstans i Zetkin, men verktyg inom flera användningsområden är planerade.