Alla språk:

Kartor och platser i Zetkin

Det du planerar och organiserar i Zetkin utspelar sig ute i den fysiska världen. I Zetkin Organize håller du koll på vilka platser ni jobbar med.

Mycket av det du jobbar med i Zetkin har någon form av geografisk koppling. Enskilda aktioner äger rum på geografiska platser, kampanjer har en geografisk spridning, människor i persondatabasen bor på olika platser i staden, o.s.v.

Zetkins kartverktyg syftar till att ge dig som organisatör bättre överblick, och verktyg för att analysera din organisations geografi.

Kartor-sektionens överblick

I dagsläget används kartverktyget enbart för att hantera platsdatabasen som används för kampanjaktioner. Flera andra verktyg för GIS (Geographic Information System) finns planerade.

Hantera platser

Läs mer om kopplingen mellan platser och aktioner i Kampanjens terminologi.

I Zetkin har din organisation en databas över platser där kampanjaktioner kan planeras och genomföras. Genom att spara platserna i en databas kan Zetkin sammanställa statistik, underlätta sökningar och dylikt.

Platser kan du skapa i samband med att du skapar en aktion, men du kan också hantera alla dina platser, och skapa fler, i Kartor-sektionen i Zetkin Organize.

Läs mer om att skapa och redigera platser