Alla språk:

Skicka aktionspåminnelser

Det sista du som funktionär gör innan en aktion är att skicka ut påminnelser till alla som deltar.

En aktionspåminnelse är ett e-postmeddelande som Zetkin skickar, men först efter att du som funktionär manuellt sagt åt Zetkin att göra det.

Påminnelsen innehåller information om aktionen, såsom tid, plats och aktivitet. Den innehåller också kontaktuppgifter till den person som utsetts till ansvarig för aktionen.

Den aktionsansvarige får en separat påminnelse som utöver information om aktionens tid, plats o.s.v. också innehåller kontaktuppgifter till alla deltagare.

Påminnelser i aktionslistan

I aktionslistan kan du se huruvida påminnelser har skickats ut till alla deltagare genom en liten ikon nere i högra hörnet.

Påminnelser i aktionslistan

Ikonen indikerar huruvida påminnelser har skickats (grön bock), kan skickas (röda prickar) eller inte längre kan skickas (rött kryss). Om påminnelser inte kan skickas beror det på att aktionens datum redan har passerat.

Påminnelseikoner

Det är upp till dig och din organisation att bestämma hur tidigt i förväg som påminnelser ska skickas.

Ikonerna anger hurivida alla påminnelser skickats. Ibland bokas en person in på en aktion efter det att påminnelserna skickats iväg, och denne har då inte fått någon påminnelse. Ikonen återgår då till att indikera att påminnelser inte har skickats, och en funktionär måste skicka påminnelser på nytt.

När du scannar av aktionslistan i det dagliga organiseringsarbetet, håll utkik efter röda prickar som indikerar att en påminnelse ännu inte skickats.

Skicka påminnelser

Som funktionär måste du säga åt Zetkin att skicka påminnelser. Det gör du med ett enkelt knapptryck – själva utformandet och skickandet av påminnelserna sköter Zetkin automatiskt.

Du skickar påminnelser från aktionspanelen, som du öppnar genom att klicka på en aktion i kalendern eller aktionslistan. I panelen finns en knapp som heter Skicka påminnelser, som öppnar en separat panel.

I panelen Skicka påminnelser ser du vilka deltagare som redan fått en påminnelse och när. Här kan du också skicka till dem som inte fått.

När du skickar påminnelser går de endast till deltagare som inte redan fått en påminnelse. Undantaget är den som är aktionsansvarig, som får en ny påminnelse med uppdaterad information om vilka som deltar.