Alla språk:

Jobba med kampanjaktioner

En aktion är en viss aktivitet på en viss plats vid en viss tid. Det är aktionerna som utgör själva innehållet i en Zetkin-kampanj.

Hur du arbetar med aktioner beror mycket på din organisations verksamhet. En aktion kan vara en flygbladsutdelning eller en flashmob, en banderollverkstad eller ett bullbak, en kaférunda eller ett pass i en informationsdisk.

Det som är gemensamt för alla aktioner är just att de är en enkel aktivitet på en viss plats vid en viss tid, samt att en aktion alltid tillhör en kampanj.

Aktiviteter och platser

En aktion är en viss aktivitet på en viss plats. I Zetkin lagrar din organisation en databas av olika aktiviteter och platser, som du kan återanvända när du skapar aktioner.

Det är viktigt att återanvända aktiviteter och platser istället för att skapa kopior för att Zetkins filtreringar, sökningar och statistik ska fungera som förväntat.

Skapa och redigera aktioner

Du skapar aktioner i aktionskalendern i Zetkin Organize. När du skapar en aktion anger du vilken kampanj den tillhör (eller påbörjar en ny kampanj), vilken aktivitet det rör sig om samt var och när aktionen äger rum.

Du kan flytta och på andra sätt redigera aktioner efter att de skapats.

Läs om att skapa och redigera aktioner

Olika vyer för olika uppgifter

I Zetkin Organize får du överblick över aktioner på två olika sätt – i aktionskalendern respektive aktionslistan. En lista över aktioner en viss dag finns dessutom i dagspanelen. De olika vyerna lämpar sig olika bra beroende på vad du jobbar med.

Planera med aktionskalendern

Aktionskalendern lämpar sig bra för att planera kampanjer och få överblick över många aktioner på en gång. I kalendern kan du enkelt se hur en kampanj skiftar i intensitet över tid.

Aktionskalendern

Från aktionskalendern kan du antingen öppna en enskild aktion genom att klicka på den, eller en hel dags aktioner i en separat dagspanel genom att klicka på dagens datum.

Organisera med aktionslistan

Med aktionslistan får du mer information om varje aktion direkt i överblicken. Utöver tid, plats och aktivitet ser du också hur många (och vilka) som är inbokade, vem som är utsedd till ansvarig och aktionens status.

Aktionslistan

Kom ihåg att det är skillnad på anmälan och bokning. Läs mer om kampanjens terminologi.

I aktionslistan avgör du enkelt om du behöver hitta fler deltagare innan aktionen kan genomföras, huruvida det finns fler anmälda som du ännu inte bokat in och om påminnelser skickats ut till alla deltagare eller ej.

När du lärt dig vad aktionslistans olika ikoner betyder blir den ett oumbärligt verktyg i det löpande organiseringsarbetet. Scrolla snabbt genom listan varje dag för att bedöma vad som behöver göras inför de kommande aktionerna.

Fokusera med dagspanelen

Dagspanelen innehåller en aktionslista som avgränsats för en specifik dag. På så sätt kan du lätt zooma in och fokusera på en dag i taget, exempelvis inför morgondagen.

Dagspanelen

Du hittar till dagspanelen genom att klicka på ett datum i aktionskalendern eller genom att söka efter ett visst datum.

Genomföra aktioner

Aktioner genomförs av aktivister ute på stan. Men av dig som organisatör krävs också lite löpande arbete inför genomförandet av varje aktion. Det handlar oftast om fyra uppgifter:

Läs mer i de separata sektionerna om att boka in deltagare, utse ansvarig och att skicka ut påminnelser.