Alla språk:

Flytta inbokade deltagare

Ibland kan det vara nödvändigt att pussla om bland deltagarna. Zetkin har verktyg för att göra det så enkelt som möjligt.

Anledningarna är många till att det kan vara nödvändigt att flytta deltagare. Kanske är det alldeles för många som anmält sig till en viss aktion. Kanske är det bättre att ha en viss person på en annan plats än den anmälda.

När du vill flytta deltagare måste du oftast stämma av det med den du flyttar. Men det kan vara svårt att ställa frågan innan du vet hur du vill ha det. Med Zetkins flyttverktyg kan du pussla färdigt innan du skickar iväg frågorna.

Flytta deltagare mellan aktioner

Det enklaste sättet att flytta en deltagare är genom att dra och släppa dem i aktionslistan.

Flytta deltagare

När du flyttar en deltagare öppnas en panel som heter Flytta deltagare. I panelen ser du en beskrivning av flytten. Om du gör fler förflyttningar dyker de också upp i listan. Om du flyttar samma person två gånger innebär det bara en flytt. Om du flyttar tillbaka personen till den ursprungliga aktionen innebär det ingen flytt alls.

I panelen ser du tydligt vilka som blir det slutgiltiga förflyttningarna under tiden som du pusslar. Flytten är inte genomförd ännu, utan du måste klicka på Utför flytt (eller Bekräfta och utför alla) för att genomföra den.

Bekräfta flytt

Stäm av och utför

När du är nöjd med pusslet behöver du antagligen stämma av med personerns så att de tycker det är ok att ha blivit flyttad. I panelen Flytta deltagare kan du klicka på en person för att få upp personpanelen med kontaktuppgifter.

Ring personen, kontrollera att flytten är ok, och om de är nöjda klicka på knappen Utför flytt för att verkställa förflyttningen.

På det här viset hjälper Zetkin dig hålla alla förflyttningar i huvudet och sedan bekräfta dem innan de slutgiltigt utförs.