Alla språk:

Guide: Mobilisera till kampanj med ringuppdrag

Det mest effektiva sättet att få aktivister att delta i en kampanj är att ringa dem.

I den här guiden går vi igenom hur man skapar ett ringuppdrag för att mobilisera till en kampanj. Vi går även igenom hur man kan organisera de rundringningar där våra aktivister deltar. Guiden är uppdelad i tre steg:

  1. Skapa ringuppdrag
  2. Organisera rundringning
  3. Följ upp

Innan du börjar

Syftet med den här guiden är att skapa ett ringuppdrag för att mobilisera till en befintlig kampanj. För att det ska finnas någon anledning att skapa ett sådant här ringuppdrag, och för att det ska vara praktiskt möjligt att komma igång på det sätt som guiden föreslår, måste det först finnas en kampanj.

Läs mer i avsnittet om kampanjer eller guiden Planera en kampanj.

I den här guiden ska vi mobilisera till kampanjen “Mobilisering till 1 maj”.

Steg 1. Skapa ringuppdrag

Det mest centrala i en rundringning med Zetkin är det koncept som vi kallar för ringuppdrag. Ett ringuppdrag är när vi ger en grupp i uppdrag att ringa en annan grupp.

Ringuppdrag skapar man i sektionen Ringuppdrag i Zetkin Organize, genom att klicka på knappen “Lägg till” och följa instruktionerna.

Välj målgrupp och syfte

Först ska vi välja målgrupp. Vi kan välja mellan att låta målgruppen bestå av alla i databasen, alla med en viss etikett eller ett slumpmässigt urval av alla.

Eftersom vi inte har hunnit sätta upp så många etiketter, men inte heller vill ringa alla i hela databasen, väljer vi att målgruppen ska vara ett slumpmässigt urval. Vi väljer att vi vill ringa 100 personer.

Slumpmässigt utvald målgrupp

Vi klickar på den blå knappen i botten av panelen för att gå vidare till nästa steg, där vi ska välja syftet med ringuppdraget.

Bakom kulisserna blir målgruppen och syftet smarta sökningar. Läs mer om hur målgrupp och syfte fungerar.

Vi ringer för att mobilisera till kampanjen “Mobilisering till 1 maj” och väljer därför den i listan över kampanjer.

Syfte att mobilisera till kampanj

Vi har nu valt ringuppdragets målgrupp och syfte. Vi klickar på den blåa knappen i botten av panelen för att gå vidare.

Beskriv uppdraget

I sista steget får vi fylla i inställningar för ringuppdraget. Eftersom vi använt oss av Zetkins mallar är namn och beskrivning redan ifyllda. Vi ändrar namnet för att det ska bli lite snyggare, samt justerar datumen så att de stämmer överens med när vi vill genomföra kampanjen.

Inställningar

Därefter klickar vi på knappen Skapa ringuppdrag för att slutföra. Uppdraget skapas och en ny panel öppnas med det färdiga uppdraget.

I den nya panelen kan vi bland annat redigera instruktioner till ringare. Precis när vi skapat ringuppdraget är instruktionerna tomma, men vi kan skriva nya.

Instruktioner

Vi klickar på Redigera instruktioner och skriver en liten text som förklarar för ringare vad uppdraget handlar om, vilka vi ringer till och vad vi vill att ringaren ska göra under samtalet.

När vi skapat ett ringuppdrag och skrivit instruktioner är vi färdiga med förberedelserna. Nu är det dags att börja rekrytera ringare och organisera själva ringandet.

Steg 2. Organisera rundringningar

Rundringningar kan genomföras på många olika sätt. Man kan ha massvis med ringare som delar på arbetet, eller en låta en enda person göra allt. Man kan sitta tillsammans på bestämda tider, eller utspridda på olika platser och vid olika tillfällen.

Många tycker det är trevligt att ringa tillsammans. Då kan man ge varandra tips, peppa varandra efter tråkiga samtal, och ta raster tillsammans. Dessutom blir det en häftig stämning när man är många som ringer tillsammans.

För vår mobilisering ska vi genomföra gemensamma ringtillfällen. Vi har ett par personer som har lovat att ringa på onsdagkvällar, men vi vill också låta fler komma med om de vill. Därför ska vi skapa aktioner för ringtillfällen så att vem som helst kan anmäla sig.

Aktioner för ringtillfällen

Vi skapar en ny aktivitet som vi kallar “Telefoncentral” och lägger till tre aktioner med denna aktivitet i vår 1 maj-kampanj.

Läs mer om att skapa aktioner eller guiden Planera en kampanj.

Skapa aktion

På så sätt kan alla som anmäler sig till flygbladsutdelningar och andra aktioner i kampanjen också lätt anmäla sig till telefoncentralerna.

Lägg till deltagare som ringare

Inför varje tillfälle kontrollerar vi vilka som anmält sig. För att de ska kunna vara med och ringa måste vi lägga till dem som ringare i uppdraget. Det gör vi genom att öppna ringuppdragspanelen på nytt. Långt ner i panelen finns sektionen Ringare.

Med ringpanelen uppe söker vi efter dagens datum. Zetkin känner igen att det är ett datum och att det finns två aktioner på det aktuella datumet.

Sök efter datum

Om en person redan är tillagd som ringare behöver du inte lägga til dem igen.

Om vi öppnar sökresultatet genom att klicka på det öppnas en panel med en lista på dagens aktioner, däribland vår telefoncentral. Vi kan se att två personer är inbokade. För att lägga till dessa som ringare behöver vi bara dra och släppa dem till sektionen Ringare i ringuppdragspanelen.

Dra ringare

Du kan prioritera och exkludera etiketter för enskilda ringare. Läs mer om att anpassa ringares målgrupper

Om du vill kan du ändra inställningar för ringaren, exempelvis för att påverka vilka personer ur målgruppen som ringaren ska ringa i första hand. Vi väljer att inte göra några sådana inställningar för våra ringare, och oftast klarar man sig bra utan det.

Genomföra ett ringpass

För att genomföra ett ringpass behövs vissa förberedelser. Man måste se till att all teknik som behövs finns – datorer och telefoner. Dessutom är det bra att inleda ett ringpass med att ge alla ringare en introduktion. Dels till tekniken, och då inte minst hur man ringer med Zetkin, men också till själva ringuppdraget.

Vi har planerat att ett ringpass är två timmar. De första 15 minuterna går den som är ansvarig för passet igenom allt med eventuella nya ringare.

Steg 3. Följ upp

Efter ett ringpass, eller efter hela kampanjen är avslutad, behöver vi som organisatörer följa upp det som hänt under rundringningarna. Dels för att bilda oss en uppfattning om hur ringandet gått, men framförallt för att vidta eventuella åtgärder.

I samtalsloggen i Zetkin Organize kan vi hitta samtal där ringare rapporterat att åtgärd krävs från organisatör. Sådana samtal är markerade med orange och en klocka i högerkanten.

Samtalsloggen

Vi kan klicka på samtalet i loggen för att läsa det meddelande som ringaren skrivit. Vi kan se att under samtalet med Olof Falk fick ringaren reda på att Olof flyttat till ny adress.

Samtal med åtgärd

Så länge det finns flaggade samtal kommer mottagaren inte att bli ringd igen. När vi markerar som åtgärdad släpps den spärren.

Vi uppdaterar Olofs adressinformation i vårt medlemsregister, och klickar sedan på knappen Markera som åtgärdad för att signalera för systemet, oss själva och framtida ringare att det problem som dök upp under samtalet nu är löst.

Sammanfattning

I den här guiden har vi skapat ett ringuppdrag för att mobilisera till vår 1 maj-kampanj. Vi har skapat aktioner för gemensamma ringtillfällen och lagt till deltagarna som ringare. Vi har gått igenom hur man kan organisera ett ringpass, och hur man följer upp rundringningarna i samtalsloggen.