Alla språk:

Skapa och redigera enkäter

Enkäter bygger du själv i Zetkin Organize, med full kontroll över allt innehåll i enkäten – frågor och textblock.

I Enkät-sektionen i Zetkin Organize hittar du din organisations enkäter. Här kan du också skapa nya enkäter, som du bygger upp genom att lägga till frågor och textblock.

Skapa enkäter

Du skapar en enkät genom att klicka på knappen Skapa ny enkät ovanför enkätlistan i Enkät-sektionen. En ny panel, Skapa enkät öppnas, där du kan fylla i enkätens namn och en beskrivning som kommer vara synlig för alla som fyller i enkäten.

Skapa enkät

Här väljer du också vem som ska kunna komma åt enkäten och vilka regler som gäller för signering av enkätsvar.

När du skrivit ett namn och en beskrivning för enkäten, samt är klar med inställningarna för åtkomst och signering, är du redo att gå vidare och fylla enkäten med innehåll. Klicka på den blå knappen Skapa enkät. Enkäten läggs till i din lista över enkäter, och du kan klicka på den för att redigera innehållet eller ändra någon av de andra inställningarna.

Regler för åtkomst

Du kan kontrollera vem som kan komma åt enkäten genom att välja mellan olika alternativ i listan Åtkomst.

Alternativet Öppen för vem som helst innebär att vem som helst, oavsett om man har ett Zetkin-konto eller inte, kommer att kunna komma åt enkäten via dess direktlänk.

Alternativet Endast för anslutna användare innebär att man kan komma åt enkäten endast om man har ett Zetkin-konto, har loggat in och är ansluten till den organisation som äger enkäten.

Policy för signering

Enkäter kan signeras på tre olika sätt. Inloggade användare som är anslutna till er organisation kan signera som sig själv, vilket kopplar enkätsvaret till deras person i er persondatabas. Detta betyder bland annat att ni kan söka fram personen baserat på vad de svaret i enkäten.

Man kan också signera genom att manuellt mata in förnamn, efternamn och e-postadress. Slutligen kan man signera enkäter anonymt.

De två förstnämnda alternativen är alltid tillgängliga när man skickar in en enkät. Inställningen Policy för signering anger huruvida det ska vara tillåtet att signera enkätsvar anonymt.

Redigera enkäter och deras innehåll

När du klickar på en enkät i enkätlistan öppnas enkätpanelen, där du kan se en sammanfattning av enkäten.

Klicka på länken Redigera inställningar för att ändra namn, beskrivning och övriga inställningar som du angav när du skapade enkäten.

I sektionen Innehåll ser du en sammanfattning av innehållet i enkäten. Klicka på länken Redigera innehåll om du vill lägga till, ta bort eller redigera frågor och annat innehåll i enkäten.

Redigera innehåll

När du klickar på Redigera innehåll i enkätpanelen öppnas en ny panel där enkätens alla frågor och textblock listas i den ordning de förekommer i enkäten.

Redigera innehåll

Längst ned finns en lista med texten Välj typ för att lägga till. Här kan du välja Enkätfråga för att lägga till en ny fråga, eller Textblock för att lägga till ett nytt textblock.

Du kan också klicka på en fråga eller ett textblock för att redigera dess text och inställningar.

Läs mer om frågor och textblock