Alla språk:

Samla in uppgifter med enkäter

Med Zetkins enkäter kan du genomföra undersökningar, samla in uppgifter och lära känna dina aktivister.

Du bygger enkäter själv och bestämmer helt och hållet vilka frågor som ska ingå. Sedan kan du samla in svar genom att skicka ut länkar till enkäterna, eller via telefon i ett ringuppdrag.

Bygga enkäter

Zetkins enkäter kan innehålla flera olika typer av frågor samt textblock och instruktioner för att förklara din enkät för användaren. Du styr över allt innehåll och använder Zetkins enkätbyggare för att skapa och redigera enkäter.

Läs mer om att bygga enkäter

Samla in och följ upp svar

När du har en färdig enkät är det dags att samla in svar. Du kan skicka ut en länk till enkäten i dina nyhetsbrev, sociala medier och dylikt och vänta på svar. Eller så kan du samla in svar mer aktivt över telefon med ringuppdrag.

När enkätsvaren kommer in kan du läsa dem ett och ett, eller använda dem i dina smarta sökningar.

Läs mer om att samla in och följa upp enkätsvar.