Alla språk:

Samla in enkätsvar

Efter att du skapat en enkät är det dags att samla in svar. Sprid enkätlänken och invänta svar, eller samla in dem aktivt via telefon med hjälp av ett ringuppdrag.

Sannolikt vill du använda dig av båda metoderna samtidigt. I takt med att svar kommer in kan du sedan följa upp i svarslistan.

Enkätlänkar

Varje enkät som skapas i Zetkin finns tillgänglig på en speciell direktlänk. Länken får du lättast tag på genom att klicka på Visa i aktivistportalen i enkätpanelen. Enkäten öppnas då i aktivistportalen i ett nytt fönster. Du kan kopiera adressen i webbläsarens adressfält.

Sprid länken i direktkontakt med aktivister och via din organisations kanaler i sociala medier, nyhetsbrev m.m. När enkäter klickar på länken kommer de till enkäten och kan fylla i den direkt i sin webbläsare.

Att samla in enkätsvar på det här sättet har sina begränsningar. En liten grupp kommer att svara, men för att nå höga svarsfrekvenser krävs andra metoder.

Samla in via telefon

Det mest effektiva sättet att få in enkätsvar är genom direkt individuell kontakt. Zetkins ringuppdrag är ett verktyg som löser den uppgiften på ett effektivt och distribuerat sätt.

Skapa ett ringuppdrag med syfte att samla in enkätsvar och ge en grupp ringare i uppdrag att ringa runt och ställa frågorna direkt över telefon.

Läs mer om ringuppdrag