Alla språk:

Följ upp enkätsvar

När aktivister skickar in svar via aktivistportalen eller telefon landar de i Organize-sektionen Enkätsvar.

Listan och enskilda enkätsvar

I enkätsvarslistan finns alla svar på alla din organisations enkäter. Om du klickar på ett svar öppnas panelen Inskickad enkät med information om den som svarat, samt en sammanställning av alla besvarade frågor.

Enkätsvar

Du kan också hitta en enskild persons enkätsvar genom att söka efter personens namn med sökfunktionen i Zetkin Organize.

Överst i panelen Inskickad enkät hittar du namnet på enkäten som besvarats, det datum då enkätsvaret skickats in, och information om den svarande.

Anonyma, signerade och länkade enkätsvar

Enkätsvar kan skickas in anonymt eller signeras på två olika sätt. Alla tre alternativ illustreras i enkätsvarslistan och panelen Inskickad enkät.

Anonyma enkätsvar indikeras med texten Anonym i listan och Anonym svarande som namn i panelen Inskickad enkät.

Om svaret signerats med namn och e-postadress står båda delarna i såväl lista som panel. Om den som besvarat enkäten var inloggad har enkäten också länkats till användarens person i din organisations persondatabas. Om så är fallet indikeras det av personens profilbild i lista och panel, och texten Länkad bredvid en grön ikon i panelen.

För att en person ska gå att hitta genom en smart sökning baserat på enkätsvar måste enkätsvaret vara kopplat.

Länka enkätsvar

Du kan länka om ett enkätsvar. Oftast vill du göra det ifall någon skickat in ett enkätsvar utan att vara inloggad, men du vill kunna använda enkätsvaret för att hitta personen med smarta sökningar och dylikt.

Du kan också ta bort länkningen på ett enkätsvar.

Du länkar ett enkätsvar genom att öppna det i en panel och klicka på texten Olänkad. Då öppnas panelen Länka enkätsvar. Där kan du välja en person att länka enkätsvaret till.

Länka enkätsvar

Klicka på knappen Länka enkätsvar när du valt en person så länkas svaret till personen. Därefter kommer du kunna hitta personen med Smarta sökningar som baseras på enkätsvar.