Alla språk:

Hantera ditt konto

I dina kontoinställningar kan du bland annat byta lösenord och välja vilket språk du föredrar att använda Zetkin på.

Du hittar dina kontoinställningar via användarmenyn längst uppe till höger i aktivistportalen www.zetk.in.

Byt lösenord

Blanda stora och små bokstäver med siffror och symboler som $%§€. Längre och mer varierade lösenord löper mindre risk att knäckas.

Du kan enkelt byta lösenord i dina kontoinställningar. Ange ditt nuvarande lösenord samt det lösenord du önskar byta till två gånger.

Ändringen slår igenom direkt, och du behöver inte logga ut och in igen. Nästa gång du ska logga in måste du ange ditt nya lösenord.

Språkinställningar

I kontoinställningarna kan du också välja vilket språk du föredrar att använda Zetkin på. Alla Zetkins webbapplikationer, standardmail från Zetkin och dylikt kommer att vara på det språk du väljer här.

Annan typ av kommunikation från dina organisationer, till exempel nyhetsbrev, beskrivningar av kampanjer och dylikt påverkas inte utan fortsätter vara på det språk som organisationen väljer att skriva dem på.