Alla språk:

Grunderna

Zetkin är ett system för att underlätta engagemang. Det används av organisationer och enskilda aktivister som deltar i organisationernas arbete.

Vad är Zetkin?

Zetkin är ett webbaserat system som utvecklas för att underlätta för människor att bli aktiva i vänsterradikala organisationer, och för dessa organisationer att utföra alla de uppgifter som är typiska i en aktivistisk organistion.

Zetkin består av ett flertal olika verktyg och applikationer, samt en öppen plattform för att utveckla egna anpassningar och verktyg.

Vem kan använda Zetkin?

Vem som helst kan skapa ett användarkonto i Zetkin. Som användare i Zetkin kan man delta i arbete och arrangemang som arrangeras av de organisationer man är ansluten till.

För att ansluta sin organisation till Zetkin kontaktar man Zetkin Foundation.

Vem utvecklar Zetkin?

Zetkin utvecklas av Zetkin Foundation som har som syfte att utveckla verktyg för organisering av aktivism, och verka för radikal samhällsförändring i socialistisk, feministisk, antirasistisk och hållbar riktning.

Zetkin Foundation är ett icke-vinstdrivande aktiebolag som ägs av medlemmarna i Vänsterpartiet Malmö.

Du kan läsa mer om Zetkin Foundation på www.zetkin.org.

Varför namnet “Zetkin”?

Zetkin är namngivet efter Clara Zetkin (1857-1933), en tysk revolutionär socialist och feminist och ledamot i den tyska riksdagen. Hon var bland annat med och anordnade den första internationella kvinnodagen.

När nazisterna kom till makten i Tyskland 1932 var Zetkin som äldsta ledamot den som fick hålla öppningstalet vid Riksdagens öppnande. Hon höll ett brandtal mot fascismen och för arbetarsolidaritet, häcklad av nazistpartiets ledamöter, innan hon reste tillbaka till Moskva där hon sedan ett tag tillbaka levde i exil och dog ett knappt år senare.

Som organisatör och aktivist var Clara Zetkin en förebild. Hennes namn valdes som projektnamn när utvecklingen av Zetkin startade 2013. Sedan blev det kvar.