Alla språk:

Anpassa Zetkins applikationer

Om du saknar en funktion i någon av Zetkins applikationer kan det kanske vara aktuellt att köra en egen anpassning.

Zetkin består bland annat utav tre webbapplikationer som alla är open-source:

De här tre applikationerna utvecklas dels av Zetkin Foundation, och dels genom bidrag från ideella utvecklare. Om din organisation har förslag på en funktion som skulle underlätta ert arbete rekommenderar vi att ni i första hand försöker få till den funktionen i den officiella applikationen.

Om just den funktion ni behöver av någon anledning inte passar in i de officiella Zetkin-applikationerna kan ni göra en egen anpassning och köra den som en helt egen version.

Kanske vill ni ha en ny “bulk operation” i Zetkin Organize för något som just er organisation gör ofta, eller ett sätt för funktionärer att ta bort en person ur registret direkt i Zetkin Call?

Klona en officiell app

De officiella webbapplikationerna har inga direkta beroenden på källkod som är låst. Allt de behöver är att komma åt Zetkin-plattformens API.

Det betyder att ni kan klona en officiell Zetkin-applikation och köra den på er egen domän, med egna anpassningar.

För att kunna göra det krävs dock en separat API-nyckel. Ur Plattformens perspektiv är er applikation inte en klon av en officiell applikation, utan en helt separat applikation som därför behöver registreras separat.

Läs mer om att registrera applikationer.