Alla språk:

Sektioner i Zetkin Organize

Verktygen i Zetkin Organize är uppdelade i olika sektioner, som i sin tur är uppdelade i undersektioner.

Uppdelningen i sektioner är baserad på vilken typ av innehåll man arbetar med. Exempelvis finns sektionen Människor där man arbetar med att hantera organisationens medlemmar och aktivister. I en annan sektion, Dialog, arbetar du med allt som rör exempelvis ringuppdrag.

Många av de uppgifter som du ofta ägnar dig åt i Zetkin Organize kan du göra på flera olika sätt och från olika delar av gränssnittet, tack vare den kraftfulla sökfunktionen och systemet med paneler, men om du lär dig vad som finns i de olika sektionerna kommer det göra ditt arbete snabbare och mer effektivt.

Du kommer till de olika sektionerna från startsidan.

Varje sektion har en meny i vänsterkanten för att hitta till olika undersektioner och tillbaka till startsidan.

Sektionen Människor

I denna sektion kan du jobba med allt som rör din organisations personlista. Här lägger du till personer, uppdaterar medlemsuppgifter och bjuder in nya Zetkin-användare.

Välj ett ämne om du vill läsa mer om vad du kan göra under Människor.

Sektionen Kampanj

Kampanj-sektionens verktyg använder du för att planera, genomföra och analysera utåtriktade kampanjer. Du kan på olika sätt skapa, uppdatera och analysera spridningen av aktioner i en eller flera kampanjer.

Välj ett ämne om du vill läsa mer om vad du kan göra under Kampanj.

Sektionen Dialog

Under Dialog arbetar du med din organisations riktade kontaktarbete, alltså exempelvis rundringningar till medlemmar eller andra målgrupper.

Välj ett ämne om du vill läsa mer om vad du kan göra under Kampanj.

Sektionen Kartor

Under Kartor-sektionen jobbar du med ditt geografiska område. Här kan du skapa och hantera de platser där din organisation anordnar aktiviteter.

Välj ett ämne om du vill läsa mer om vad du kan göra under Kampanj.

Sektionen Inställningar

Under Inställningar ändrar du Zetkin-inställningar för din organisation. Här kan du bland annat styra vilka som är funktionärer i organisationen.