Alla språk:

Hantera vilka som är funktionärer

Som funktionär har du möjlighet att lägga till fler funktionärer, för att kunna dela på ansvar och arbete.

I inställningarna för Zetkin Organize kan du lägga till och ta bort funktionärer.

Som administratör kan du både lägga till och ta bort såväl organisatörer och andra administratörer. Som organisatör kan du bara hantera andra organisatörer.

Du kan varken flytta dig själv uppåt eller nedåt i behörighetsnivå. På så vis kan du inte råka ta bort den enda administratören.

Lägg till en ny funktionär

Om du vill lägga till en ny funktionär kan du göra det på två sätt.

Du kan dels söka du fram personen och sedan dra och släppa hen på den behörighetsnivå (organisatör eller administratör) som du vill att hen ska inneha.

Som ett alternativ kan du klicka på den länken som lyder “välj personer” under respektive behörighetsnivå. En ny panel öppnas där du kan välja en eller flera funktionärer att lägga till.

Ta bort en funktionär

Om du vill ta bort en funktionär gör du det genom att klicka på krysset bredvid funktionärens namn.

Byt behörighetsnivå för en funktionär

För att byta behörighetsnivå för en funktionär, använd någon av de båda metoderna för att lägga till funktionärer och lägg på så vis till den aktuella personen på dess nya nivå.

Dra och släpp en person från en roll till en annan för att byta.

Om du vill befordra en organisatör till administratör kan du alltså lägga till personen som administratör antingen genom att dra och släppa eller genom att välja i listan. Funktionärer kan bara inneha en roll åt gången, så när du lägger till en tidigare organisatör som administratör byter hen roll.

Tänk på att du inte kan byta roll för en person som redan befinner sig på än högre nivå än du gör själv.