Alla språk:

Formatera text

På ett par ställen i Zetkin Organize kan du använda textredigeraren för att skriva och formatera mer komplex text.

Textredigeraren använder du bland annat för att skriva och formatera instruktioner till ringare i ett ringuppdrag.

Textredigeraren

Formatering

I textredigeraren kan du skriva styckesindelad och formaterad text. Markera en del av texten och klicka på knapparna i formatraden för att göra texten fetstilt, kursiv eller understruken.

Du kan ångra en inmatning eller byte av format genom att klicka på ångra-pilen i formatraden.

Du kan också byta format på ett helt stycke från brödtext till rubrik genom att välja format i listan i formatraden.

Listor

Du kan skriva numrerade och onumrerade listor genom att välja något av de båda listformaten i formatraden. Välj flera befintliga stycken och gör om dem till listor genom att klicka på en av listknapparna, eller klicka först på knappen och skrev sedan dina listpunkter en efter en.

Länkar

Du kan skapa länkar till andra sidor (exempelvis till en mer utförlig ringmanual) genom att markera en text och klicka på länkknappen i formatraden. En liten ruta öppnas där du får skriva in adressen som du vill att länken ska peka på.

Länka text

Om du vill ta bort en länk kan du markera den länkade texten och klicka på knappen för att bryta länk i formatraden.

Spara eller avbryt

När du klickar på “Spara och stäng” sparas dina ändringar. Om du istället klickar på “Stäng utan att spara” kommer dina ändringar att slängas.