Alla språk:

Analysera kampanj och aktioner

Såväl inför, under och efter en kampanj slutförts kan det vara värdefullt att en ordentlig analys. Zetkin kan illustrera dina kampanjer på olika sätt.

En fördel med att använda Zetkin för att organisera dina kampanjer är att du samlar på dig detaljerad statistik som kan vara värdefull både för att utvärdera en kampanj och för att planera nästa.

Fler sätt att presentera statistik över kampanjer är planerade och kommer att finnas i framtida versioner av Zetkin.

Zetkin har flera olika verktyg som hjälper dig visualisera och förstå olika aspekter av dina kampanjer.

Spridning

Med verktyget Spridning i Zetkin Organize kan du lätt få överblick över hur aktioner distribuerats mellan olika platser, aktiviteter och tider på dygnet. Det är hjälfullt inte minst när du planerar en kampanj. Du hittar spridningsvyn i Kampanj-sektionen i Zetkin Organize.

Håll musen över en plats eller aktivitet för att markera relevanta aktioner i kalendern.

Spridning

Överst i vyn kan du se en miniatyrkalender där alla aktioner i den valda kampanjen visas. I nederkant ser du listor på platser och aktiviteter med röda och blåa diagram som berättar om hur ofta aktioner förekommer på varje plats respektive med varje aktivitet.

Mellan platser och aktiviteter

Varje plats eller aktivitet som förekommer i en aktion visas i form av ett kort med namn och en röd boll som indikerar antalet förekomster.

Platser eller aktiviteter

En stor boll betyder att platsen/aktiviteten är vanligare än genomsnittet, och en liten boll indikerar att platsen/aktiviteten är mindre vanlig. På det här sättet får du snabbt överblick huruvida ni har en någorlunda jämn spridning över olika platser och mellan olika aktiviteter.

Mellan tider på dygnet

För musen över de olika sektionerna i stapeldiagrammet för att markera aktioner av just den typen, på just den delen av dygnet, i kalendern.

På varje plats- eller aktivitetskort finns också ett stapeldiagram i fem nyanser av blått. Staplarna indikerar hur vanligt det är med aktioner av den aktuella typen eller på den aktuella platsen under olika tider på dygnet, baserat på när de startar.

Spridning över dygnet

De olika färgerna korrelerar till olika klockslag enligt följande tabell:

Färg Tid på dygnet Klockslag
Cyan Morgon 04:00 - 09:00
Ljusblå Förmiddag 09:00 - 13:00
Mellanblå Eftermiddag 13:00 - 17:00
Mörkblå Kväll 17:00 - 22:00
Blåsvart Natt 22:00 - 04:00

Den här funktionen gör det enkelt att upptäcka om du råkat planera en viss aktivitet på en tid på dygnet då det inte passar, eller på en plats vid en tid då det brukar vara folktomt.

Spela upp på karta

Du kan spela upp en kampanj på en karta för att få en upplevelse av hur den kommer att utspela sig över tid och geografiskt. Du hittar funktionen i undersektionen Spela upp under Kampanj-sektionen.

Spela upp på karta

När du trycker på play-knappen spelas tiden från första aktionens starttid till sista aktionens sluttid upp i ungefär 60 000 gånger verklig hastighet. Varje aktion visas på kartan och om det sker många aktioner parallellt blir visas det extra intensivt.

Till skillnad från spridningsvyn i föregående avsnitt får du här ingen exakt information om hur många aktioner som sker på varje plats, men istället kan du se hur aktionerna inträffar över tid i olika delar av din stad. De båda funktionerna utgör således goda komplement av varandra såväl när du planerar en kampanj som när du vill analysera den i efterhand.

Se också guiden Planera en kampanj.