Alla språk:

Guide: Planera rutter för hushållsbesök

Om ni vill dela ut information till hushåll eller knacka dörr är första steget att planera rutter.

I den här guiden planerar vi rutter för ett canvass-uppdrag där vi ska dela ut tidningar till hushåll. Vi resonerar oss fram till bästa sättet att lägga upp rutterna, och använder Zetkins verktyg på olika sätt för att kunna arbeta så effektivt som möjligt.

Innan vi börjar

För att kunna planera rutter behöver det finnas adresser i din organisations databas. Gå in på sektionen Rutter under Canvass i Zetkin Organize så laddas adresser in. När de laddats färdigt visas alla adresser på en karta.

Karta med adresser

Om du ser kartan med adresserna är det fritt fram att jobba vidare.

Om ni saknar adresser

Ifall din organisation saknar adresser kommer du att se ett meddelande om att kontakta Zetkin Foundation. Om ni har möjlighet att skapa eller på annat sätt ta fram en lista på adresser i ert område kan Zetkin Foundation hjälpa er att lägga in dem för användning i Zetkin.

Hur ska rutterna användas?

Innan vi börjar skapa rutter behöver vi fundera över lite principer för rutterna. Dessa varierar från organisation till organisation, och från uppgift till uppgift.

Vi ska använda rutterna för att dela ut tidningar till hushåll. Att dela ut tidningar går snabbt (jämfört med att exempelvis knacka dörr) så rutterna kan vara stora. Å andra sidan är tidningar tunga att bära runt på så rutterna kan inte innehålla alltför många hushåll eller ha alltför stora avstånd.

Vid hushållsutdelning går en stor andel av tiden åt till att färdas mellan adresser, jämfört med exempelvis dörrknackning där större delen av tiden istället läggs vid varje dörr. Vid utdelning blir därför skillnaden mellan en rutt med många hushåll per adress och enstaka hushåll per adress extra markant.

Utifrån dessa resonemang bestämmer vi oss för följande principer:

Det är utifrån dessa principer som vi nu ska gå vidare och skapa rutter, och vi använder Zetkins gränssnitt för att rätta oss efter dem.

Steg 1. Bekanta dig med gränssnittet

Sektionen Rutter under Canvass består huvudsakligen av en karta, full med svarta prickar som motsvarar adresser.

Kartan och adresser

Vi kan zooma i kartan genom att klicka på plus- och minus-knapparna nere i högra hörnet, eller genom att använda scrollfunktionen på vår mus eller trackpad. Vi kan panorera i kartan genom att klicka och dra.

Om vi klickar på en adresspunkt i kartan öppnas information om adressen i en separat panel. Där finns bland annat information om adressens position på kartan och antal hushåll samt möjlighet att sätta etiketter på adressen.

Adresspanelen

Vi ser också att adressen inte ingår i några rutter. Det är rimligt, för som vi kan se i den tomma ruttpanelen till vänster i kartan har vi inga rutter ännu.

Steg 2. Välj adresser för en rutt

Uppe till vänster finns knappar för att växla mellan två arbetslägen. Ett för att navigera i kartan och ett för att välja en eller flera adresser, exempelvis för att skapa rutter.

Två olika arbetslägen

Välj en eller flera addresser åt gången

Vi väljer läget Välj (Select). I det här läget kan vi inte längre öppna en adresspanel genom att klicka på en svart prick. Om vi klickar på en adress markeras den istället och ingår nu i vårt urval.

Om vi vill ta bort en adress ur urvalet kan vi klicka på den igen.

Om vi klickar på fler adresser läggs de till i urvalet. Urvalet markeras i kartan med blåa prickar istället för svarta. En sammanfattning av urvalet visas i en ny panel som öppnas automatiskt nere till vänster.

Välj adresser

I panelen ser vi antalet valda adresser, såväl som det totala antalet hushåll på dessa adresser, och storleken på området som adresserna utgör.

Vi vill ha ca 300 hushåll i våra rutter, så vi behöver välja fler adresser innan vi går vidare och skapar vår första rutt.

Vi behöver inte klicka på alla. När arbetsläget är Välj kan vi klicka och dra med musen för att välja flera adresser inom ett rektangulärt område.

Välj flera adresser

Om vi vill använda samma funktion för att ta bort adresser ur vårt urval kan vi hålla inne alt-knappen på tangentbordet samtidigt som vi klickar och drar med musen. Vi kan också ta bort adresser ur urvalet en och en genom att klicka på dem.

Steg 3. Skapa rutt med adresserna

Vi håller hela tiden koll på sammanfattningen nere till vänster. Vi lägger till och tar bort ur urvalet med de funktioner vi precis utforskat tills vi är nöjda med storleken på urvalet. Därefter klickar vi på knappen Lägg till i rutt (Add to route).

Färdigt urval

När vi klickar på knappen öppnas en ny panel. Panelen sammanfattar än en gång urvalet och låter oss antingen skapa en ny rutt med de valda adresserna, eller utöka en befintlig rutt. Vi har inga rutter ännu, så att utöka en befintlig rutt är inte möjligt just nu.

Skapa rutt

Vi klickar på knappen Skapa rutt (Create route). En ny rutt skapas och öppnas i samma panel. Rutten dyker också upp i listan till vänster på kartan. Om vi håller musen över ruttens namn i listan till vänster lyser de relevanta adresserna upp i rött på kartan.

Ruttpanelen

Vår första rutt är skapad. Vi kan stänga ruttpanelen till höger för tillfället. Vi behöver den inte för att gå vidare och skapa nästa rutt.

Steg 4. Skapa fler rutter

Nästa steg är att skapa en till rutt. Vi ska fortsätta jobba på samma sätt, d.v.s. välj adresser vi vill ska ingå i rutten, håll koll på urvalets storlek, och skapa rutt när urvalet är lagom stort.

Dölj “färdiga” adresser

Vi vill undvika att välja samma adresser en gång till. För att underlätta kan vi använda filtreringen i kartan. Uppe till vänster finns som vanligt en knapp som heter Visa filter (Show filters).

Filtrera adresser

Här kan vi bland annat filtrera adresser baserat på vilken rutt de tillhör, eller bara visa de adresser som inte tillhör någon rutt alls. Om vi väljer det alternativet och tillämpar filtret döljs de adresser vi nyss lade till i en rutt.

Vi upprepar därefter steg 3 gång på gång för att skapa fler rutter.

Lägg till adresser till rutt

Ibland är det smidigare att välja adresser utifrån vilken gata de ligger på, istället för att försöka markera rätt adresser inom en rektangel.

Efter att vi skapat några rutter inser vi att en är lite för liten. Den innehåller bara hundra adresser och lika många hushåll.

För liten rutt

Vi kan redigera innehållet i adressen utan att behöva jobba i kartan. Om vi klickar på knappen Redigera ruttens innehåll (Edit route content) får vi upp en ny panel med en lista på alla adresser som ingår i rutten. Vi kan ta bort adresser ur rutten, men vi kan också lägga till rutter.

Vi vill lägga till adresserna på den diagonala gatan “Vigerslev Allé”. Det är en väldigt lång gata och vi vill inte lägga till alla adresser, utan bara dem som befinner sig nära vår rutt, nummer 180-300.

Det kan vi göra genom att söka i fältet i panelen efter “Vigerslev”. En lista på adresser på den aktuella gatan visas. Vi kan välja en specifik adress för att lägga till den, men eftersom vi vill lägga till flera adresser väljer vi alternativet “Vigerslev Allé” (utan gatunummer).

Lägg till gata till rutt

En lista på alla adresser på den aktuella gatan öppnas i en ny panel. Här kan vi välja vilka adresser vi vill lägga till. Vi kan också filtrera om vi bara vill se udda eller jämna nummer.

Adresser på gatan

Vi scrollar ner i panelen tills vi kommer till nummer 180 och väljer den. Vi scrollar sedan hela vägen ned till nummer 300. Samtidigt som vi håller nere shift-knappen på vårt tangentbord väljer vi nummer 300. Nummer 300 väljs, och alla andra nummer mellan 180 och 300 också.

Vi slutför valet genom att klicka på knappen Välj 59 adresser (Select 59 addresses).

Välj 59 adresser

Panelen stängs och adresserna läggs till i rutten. Ruttpanelen uppdateras i bakgrunden med nya siffror. Rutten innehåller nu 159 adresser och lika många hushåll.

Steg 5. Slutför alla adresser

Vi fortsätter att upprepa steg 3 och 4 för att skapa rutter med alla adresser. Tack vare filtret kan vi kontrollera att alla adresser blir tillagda i en rutt.

Vi aktiverar filtret och visar endast adresser som inte ingår i en rutt. Är kartan helt tom? Då är vi klara!

Sammanfattning

I den här guiden har vi gått igenom hur man skapar rutter för utdelning, dörrknackning eller dylikt. Vi har resonerat kring hur stor en rutt bör vara, och utformat rutter såväl genom att välja adresser på kartan och genom att lägga till adresser/gator separat i efterhand.