Alla språk:

Delta i kampanjer

Organisationer använder Zetkin för att genomföra kampanjer, till exempel för att sprida sina idéer. Zetkin gör det enkelt för dig som aktivist att delta.

I Zetkin är kampanjer ett sätt att tematiskt eller under en begränsad tid samla aktioner som hör ihop, ofta därför att de genomförs med samma syfte.

Exempel på kampanjer kan vara “Feministisk kampanj 2017”, “Höstkampanj 2018” eller “Mobiliseringskampanj inför 1 maj 2019”. Kampanjer fylls med aktioner, alltså tillfällen som du som aktivist kan delta vid.

Aktioner kan till exempel vara flygbladsutdelningar, funktionärspass vid något arrangemang eller en schemalagd timme i telefon vid en rundringning.

På de här sidorna kan du läsa om hur du hittar aktioner som du vill delta i, hur du gör för att delta och vad du ska göra om du måste ställa in.