Alla språk:

Enkäter i Zetkin

Organisationer kan använda Zetkin för att genomföra enkäter, exempelvis för att samla in synpunkter eller låta dig berätta mer om dig själv.

När du fyller i en enkät i Zetkin sparas informationen hos den organisation som skapat enkäten. Du ser under namnet på enkäten när du fyller i den vilken organisation den kommer ifrån.

Enkät

Signera eller skicka in anonymt

Anonyma svar kan inte spåras av den organisation som utformat enkäten.

Du kan skicka in enkätsvar anonymt eller genom att signera med namn och e-postadress. Om du är inloggad när du fyller i enkäten kan du koppla den till din användare. För organisationen som tar emot ditt svar blir det då möjligt att söka baserat på dina enkätsvar, exempelvis för att kunna anpassa utskick efter dina önskemål.

Om du skickar in ett svar anonymt kan organisationen inte spåra dina svar.